[Terug naar nieuws-overzicht]

Uitwerking Toekomstvisie door Het Oversticht

Bekijk hier het rapport van Het Oversticht met de uitwerking van de toekomstvisie. We vernemen uw reactie graag via info@dorpsbelang-willemsoord.nl

Het Oversticht is gevraagd te onderzoeken hoe de bestaande kwaliteiten inspiratie voor toekomstige ontwikkelingen kunnen bieden. Er zijn reeds meerdere studies naar de eigenheid van het dorp Willemsoord uitgevoerd. Het is niet de bedoeling dat hier nog een rapport aan wordt toegevoegd. De nadruk van dit boekje ligt dan ook op concrete antwoorden op de vraag: hoe kunnen nieuwe ontwikkelingen de bestaande kwaliteiten respecteren en bijdragen aan de beeldkwaliteit en welke ingrepen kunnen de bijzondere geschiedenis weer voelbaar en zichtbaar maken? Op verzoek van de dorpsbewoners richten we ons hierbij vooral op de mogelijkheden van nieuwbouw in het lint, verbouw van karakteristieke bebouwing en het behouden en versterken van het groene karakter.


[Terug naar nieuws-overzicht]

Foto's uit Willemsoord e.o.

Vereniging Dorpsbelang Willemsoord eo
Ir C A Kloosterhuisstraat 35
8338 SB Willemsoord

info@dorpsbelang-willemsoord.nl

Kijk bij bestuur voor telefoonnummers