[Terug naar nieuws-overzicht]

17 maart voorjaarsvergadering 20.00 De Steen

Agenda Voorjaarsvergadering 
17 maart 20.00 uur Zaal De Steen
1. Opening en welkom
2. Mededelingen bestuur
3. Notulen najaarsvergadering (ligt ter tafel)
4. Jaarverslag
5. Financieel jaarverslag (ligt ter tafel)
6. Verslag kascommissie Jan ten Klooster, Arjan Stroeve (reserve Benno Stegeman)
7. Benoeming nieuwe kascommissie
aftredend Jan ten Klooster
8. Duurzaam Willemsoord
9. Woldhulp
10. Impulsgelden
a. Verkeers- en groenstudie Kon. Wilhelminalaan
b. Streekeigen huis en erf
c. Virtual reality Wereld erfgoed
d. Overige projecten
11. Rondvraag
12. Sluiting


[Terug naar nieuws-overzicht]

Foto's uit Willemsoord e.o.

Vereniging Dorpsbelang Willemsoord eo
Ir C A Kloosterhuisstraat 35
8338 SB Willemsoord

info@dorpsbelang-willemsoord.nl

Kijk bij bestuur voor telefoonnummers