[Terug naar nieuws-overzicht]

16 maart voorjaarsvergadering 20.00 De Steen

 

Agenda Najaarsvergadering 16 maart 2018 20.00 uur Zaal De Steen
 
1. Opening en welkom
2. Mededelingen bestuur
3. Notulen najaarsvergadering (ligt ter tafel)
4. Jaarverslag
5. Financieel jaarverslag (ligt ter tafel)
6. Verslag kascommissie Arjan Stroeve en Benno Stegeman (reservelid Henk Hop)
7. Benoeming nieuwe kascommissie aftredend Arjan Stroeve
8. Voortgang nominatiedossier Werelderfgoed
9. Duurzaam Willemsoord
10. Herinrichting Kruising en KW-laan
11. Voortgang Impulsgelden
 a. Afgerond:
 i. Narcisbollen
 ii. Vitual reality
 b. Lopend
 i. Bouw van interactief Kolonie(speel)huis (Weldadig Oord)
 ii. Inrichten virtueel informatiepunt (Weldadig Oord)
 iii. Verkeers- en groenstudie Kon. Wilhelminalaan
 iv. Streekeigen huis en erf
 v. Herinrichting kruising
12. Sluiting

[Terug naar nieuws-overzicht]

Foto's uit Willemsoord e.o.

Vereniging Dorpsbelang Willemsoord eo
Ir C A Kloosterhuisstraat 35
8338 SB Willemsoord

info@dorpsbelang-willemsoord.nl

Kijk bij bestuur voor telefoonnummers