[Terug naar nieuws-overzicht]

Tussentijdse toets voor Werelderfgoed

 

Tussentijdse toets voor Werelderfgoed-nominatie Koloniën van Weldadigheid
Een nieuwe stap op weg naar Werelderfgoed voor de Koloniën van Weldadigheid. Rein Munniksma, voorzitter van de Stuurgroep Koloniën van Weldadigheid, heeft namens alle veertien partners de ‘Tussentijdse Rapportage volgordebepaling’ ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Nederlandse regering bepaalt in het voorjaar van 2015 of zij de planning van de Nederlandse en Vlaamse koloniën wil volgen en de Koloniën van Weldadigheid namens beide landen voordraagt bij UNESCO voor benoeming tot Werelderfgoed in 2018. 
Met de Tussentijdse Rapportage toetsen de Ministeries van OCenW en EZ de voortgang en kansrijkheid van het nominatiedossier. Alle kandidaten op de Nederlandse Voorlopige Lijst geven aan waarom hun voordracht wereldwijd uniek zou zijn, hoeveel bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak er is, hoe de bescherming en het beheer in de praktijk werken en hoe de planning voor het UNESCO Werelderfgoed nominatieproces eruit ziet.
Dialoog en inzicht
In internationale samenwerking hebben de Nederlandse en Vlaamse partners de  veronderstelde wereldwijde uniciteit van de Koloniën van Weldadigheid en de landschappelijke verwantschap verkend. De dialoog tussen bestuurders, inwoners en belanghebbenden heeft hierin steeds een centrale plaats. 
Stuurgroepvoorzitter en gedeputeerde Rein Munniksma is overtuigd van de unieke waarde en de grote actuele betekenis. “De kennis die het gezamenlijk doorlopen proces tot nu toe heeft opgeleverd, hebben ons als betrokken partijen dichter bij elkaar gebracht en voor draagkracht en groeiend draagvlak gezorgd. Dit is essentieel voor de bescherming van erfgoed voor toekomstige generaties, net als voortdurend in gesprek blijven met de omgeving. De Koloniën verdienen het om bewaard te blijven, omdat ze als voorloper van de moderne verzorgingsstaat een belangrijk onderdeel zijn van onze geschiedenis. De opzet van dit grootschalige experiment is nadrukkelijk zichtbaar in het landschap. Er zijn universele lessen te leren over hoe armoede wel en niet kan worden aangepakt.” 
Voorlopige lijst en voordracht UNESCO
In het voorjaar van 2015 wordt naar verwachting duidelijk of en wanneer het kabinet de Koloniën van Weldadigheid daadwerkelijk voordraagt aan UNESCO. De partijen streven naar een voordracht in 2018, omdat de oprichter van de Koloniën, de Maatschappij van Weldadigheid, dan 200 jaar bestaat en het vijfentwintig jaar geleden is dat de Wet op de landloperij in België werd afgeschaft. 
Op de Voorlopige Lijst van Nederland bij UNESCO staan sinds 2011: Bonaire Marine Park, Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker, Koloniën van Weldadigheid in Drenthe, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, Plantagesysteem West Curaçao, Sanatorium Zonnestraal in Hilversum, het eiland Saba, het Nederlandse deel van de Romeinse Limes.
 
De ‘Tussentijdse Rapportage volgordebepaling’ is te downloaden op de website: www.kolonienvanweldadigheid.eu 

[Terug naar nieuws-overzicht]

Foto's uit Willemsoord e.o.

Vereniging Dorpsbelang Willemsoord eo
Ir C A Kloosterhuisstraat 35
8338 SB Willemsoord

info@dorpsbelang-willemsoord.nl

Kijk bij bestuur voor telefoonnummers