Notulen bestuursvergadering Dorpsbelang 8 februari 2022

Notulen bestuursvergadering  Dorpsbelang Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse 8 februari 2022.

 1. Opening

 

 1. Voorstellen gebied coördinator William Prinsen Gemeente Steenwijkerland

William Prinsen is de nieuwe gebied coördinator maar komt vanavond helaas niet. Hij heeft de actiepunten opgepakt.

 1. Notulen vergadering 7 december 2021

Gerrit wacht eerst de reactie van de gemeente af voordat hij de terugkoppeling doet . Gerrit geeft aan dat het de aandacht van de gemeente heeft.

 1. Actiepunten vorige vergadering
 • Randy probeert met de speeltuincommissie een afspraak te maken bij de gemeente. In het gesprek neem de hij de plantenbakken mee (actie Randy)
 • Verslag verkeerssituatie is afgerond
 • Over de beschikbare subsidie is contact geweest met de feestvereniging.
 • Gerrit geeft aan dat de commissie 200 jarig bestaan is opgeheven Volkert geeft aan dat er nog een provinciale subsidie is van 10.000 euro, waar een klein deel van is gebruikt. Volkert gaat aan de commissie duidelijkheid vragen over de financiën. (actie Volkert)
 • Randy zet actielijst op (actie Randy)
 • Afstemming met gemeente komt nog (actie Randy)

Randy geeft aan dat VVN ook een snelheidsmeting heeft gedaan en dat de uitkomsten vergelijkbaar zijn met de meting va de gemeente. VVN wordt ook uitgenodigd voor het overleg met de gemeente.

Er zijn snelheidsstickers beschikbaar. De stickers worden met de Dorpskrant meegegeven voor de Steenwijkerweg.

Er hebben zich een aantal personen aangemeld voor de commissie Woonvisie. Aljon en Volkert gaan deelnemen in de commissie namens het bestuur van Dorpsbelang.

Randy geeft aan dat de gemeente voor juli 2022 moet aangeven wat er aan woningen gaat worden gebouwd in de kernen. Randy gaat in het overleg met William vragen hoe de gemeente dit gaan bepalen (actie Randy)

 1. Kopij Spuit Elf

Aljon verzorgt een melding over de commissie Woonvisie in de Spuit Elf en noemt in het voorwoord dat we bezig zijn met nieuwe statuten (actie Aljon)

 1. UBO register

Bestuursinformatie dient te worden doorgegeven aan de KvK. Dit dient voor eind maart te gebeuren.

 7. Verkeersituatie Steenwijkerweg

Wordt verschoven naar volgende vergadering.

 1. Woonvisie commissie

Reeds besproken.

 1. Speeltuin Prins van Oranjelaan Annie Klijzingstraat

Randy heeft contact gehad met de gemeente die gaat over de speelvoorzieningen . Randy gaan een afspraak maken (Actie Randy).  Voor wat betreft het gebruik van het terrein door de feestvereniging; dit was tijdelijk. Aljon en Randy maken een afspraak met Alberto van de feestvereniging (actie Aljon/Randy)

 1. Binnengekomen post
 • mail van 29 november van of er al iets bekend was over proef met voorrangsborden.
 • Persbericht aanmoedigingsprijs circulair Overijssel (was tot ‘geldig’ tot eind januari)
 • Nieuwsbrief Kleine Kernen
 • Bericht over carbidschieten.

11.Rondvraag en sluiting

 • Extra vergadering op 1 maart
 • Vergadering 8 maart vervalt
 • Voorjaarsvergadering op 22 april.
Geplaatst in Geen categorie.