notulen bestuursvergadering Dorpsbelang december 2021

Notulen bestuursvergadering Dorpsbelang 7 december 2021

 1. Opening

 1. Notulen vergadering 12-10-2021

Geen opmerkingen

 1. Mededelingen

Gerrit geeft aan dat er contact is gezocht met de gemeente en vervolgens met Gerrit over de slechte leesbaarheid van het bord ‘Heideontginning Willemsoord‘. Randy geeft aan dat dit bord niet van DB is en geeft dit door aan Lina van Veen van de gemeente. Gerrit koppelt dit terug. (actie Randy/Gerrit)

 1. Binnengekomen stukken
 • Foto’s parkeeroverlast gemaakt door Henk. Jan en Karin zien het ook drukker worden.
 • Terugkoppeling Petra Moed (basisschool)
 • Gele verf op stoeprand wordt in het voorjaar overgeschilderd.
 • De zwartwit geblokte strook in de weg heeft attentiewaarde. School vindt dit prima.
 • Veel stekelstruiken aan achterzijde school, hier wordt door de gemeente naar gekeken.
 • De schoot heeft geen bestemming voor de plantenbakken. Jan gaat na of de speeltuin belangstelling heeft en zo niet dan wordt er een brede oproep aan het dorp gedaan (actie Jan)
 • Jan maakt verslagje over verkeerssituatie bij school voor in de spuit 11 (actie Jan)
 • Jan heeft ook aangegeven dat we de verkeerssituatie op de Steenwijkerweg gaan aankaarten bij de gemeente waaronder de mogelijkheid van het plaatsen van een bord ‘attentie school’
 • De toegezegde 1000 euro mogen we houden voor volgend jaar (tot 30 juni 2022). Brief wordt teruggekoppeld aan de feestvereniging (Actie Aljon). Jan doet de brief bij Aljon in de bus (actie Jan).
 • Gerrit geeft aan dat er reeds financiële middelen zijn voor vuurwerk. Aljon neemt dit mee richting de feestvereniging (actie Aljon). De toestemming van de gemeente en de voetbalvereniging is er.
 • Volkert geeft aan dat de KvK om een ingevuld UBO-formulier. Dit moet worden ingevuld op internet en het betreft een opgave van belanghebbenden. Volkert handelt dit af (actie Volkert)

 

 1. Voorstel werken met een jaaragenda / actielijst

Randy zet de actielijst op en die gaan we vervolgens gebruiken (actie Randy)

 

 1. Verkeersituatie Steenwijkerweg

Vraag is of er reeds afstemming is geweest met de gemeente of voorrangsborden, belijning, drempels bij de komgrenzen, bord ‘attentie school’ en snelheidscontrole. Daarnaast geeft Jan aan dat de uitrit bij het MFC niet als zodanig wordt gezien. Randy neemt contact op met Lina van Veen en stel overleg voor (actie Randy).

 1. Statuten en concept Huishoudelijk Reglement

Aljon en Volkert moeten nog één en ander ‘finetunen’ en dan wordt het voorgelegd aan DB en aan de voorjaarsvergadering (actie Aljon / Volkert).

 1. Verkeersveiligheid betreffende lagere school

Reeds besproken.

 1. Oprichten werkgroep Woonvisie

De oproep voor deelnemers aan de werkgroep is door Aljon opgesteld en komt in de volgende Spuit11.

 1. Oprichten PR commissie Willemsoord

Jan geeft aan dat er in de najaarsvergadering is aangegeven dat Sociale Media een tekortkoming is in het dorp. Er is geen toezegging om hier een rol in te spelen.  Er wordt besproken wat we willen bereiken, is het PR of een informatiebron. Het eerste is voor Weldadig Willemsoord. Wij zijn er voor de inwoners. Belangrijk is dat we de ‘basisdingen’ voor elkaar hebben zoals de stukken voor de vergadering etc. Vooralsnog is dat Spuit 11 het communicatiemiddel is.

11.Rondvraag

 • Jan geeft aan dat DB niet op de hoogte is gesteld van de werkzaamheden aan de KW-laan.
 • Tom geeft aan dat er bij de Prins Willem Alexanderlaan borden staan met ‘gevaarlijke situatie’. Randy neemt dit mee richting de gemeente (actie Randy)
 • Cilia vraagt naar de nieuwe vergaderdata voor volgend jaar. Jan komt met een voorstel (actie Jan)
 1. sluiting van de vergadering.
Geplaatst in Geen categorie.