Agenda voorjaarsvergadering 22 april 2022

Agenda Voorjaarsvergadering Dorpsbelang Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse

Vrijdag 22 april om 20.00 u in Eethuys de Steen te Willemsoord.

 1. Opening en welkom.
 1. Mededelingen bestuur.
 1. Notulen vorige vergadering
 1. Aktiepunten n.a.v. najaarsvergadering
 1. Binnengekomen stukken
 1. Verkeersveiligheid
 1. Commissie Woonvisie. Toelichting
 1. Financieel jaarverslag+ benoeming nieuw kascommissie
 1. Jaarlijkse ledenvergadering voorstel
 1. Jaarverslag
 1. Promotie van activiteiten/verenigingen en lokale ondernemers Willemsoord en omgeving via Social Media en website Weldadig Willemsoord.
 1. Rondvraag.
 1. Sluiting v.d. vergadering.
Geplaatst in Geen categorie.