Woononderzoek

Woononderzoek Willemsoord de Pol en Ronde Blesse 2023

Vorig jaar is er een werkgroep Woonvisie opgericht met als doel de woonbehoefte van Willemsoord, de Pol en Ronde Blesse in kaart te brengen.
Wat is de huidige woonbehoefte, hoe zit het met de woontevredenheid en is er daadwerkelijk behoefte is aan meer woningen?  Net als in veel omliggende dorpen in de gemeente leven we in de veronderstelling dat er  behoefte is aan betaalbare starterswoningen en seniorenwoningen.  Hoe groot die behoefte werkelijk is willen we, samen met Dorpsbelang en de Gemeente Steenwijkerland aan de hand van deze enquête onderzoeken.

Bent u zelf op zoek naar een (andere) woning en geïnteresseerd in een kavel of nieuwbouwwoning in Willemsoord. Of wellicht iemand binnen uw huishouden of kennissenkring? Wijs hen dan op deze enquête. Iedereen die in Willemsoord, de Pol of Ronde Blesse woont of graag wil komen wonen mag namelijk deze enquête invullen.

Klik hier voor de vragenlijst!

De werkgroep heeft niet de intentie om bemoeienis te hebben met al dan niet toekomstige bouwlocaties. Dat laten we aan de gemeente over.  De resultaten van dit onderzoek zullen gepresenteerd worden in een bijeenkomst voor alle inwoners waarna deze aan de gemeente Steenwijkerland zullen worden aangeboden.  Zijn er binnen uw huishouden of kennissenkring mensen die zelfstandig in Willemsoord willen wonen?
Wijs hen dan op deze enquête.  Iedereen die in Willemsoord, de Pol of Ronde Blesse woont of graag wil komen wonen mag namelijk deze enquête invullen.

Duurzaam Willemsoord heeft, als onderdeel van de realisatie van het zonnepark, 1,5 ha grond in eigendom gekregen aan de kon. Wilhelminalaan. Het perceel ligt tegenover de Kerkhoflaan. Dit perceel is bedoeld voor de bewoners van Willemsoord en daar komen dus geen panelen op te liggen!

Duurzaam Willemsoord buigt over de verdere invulling van het perceel. Ideeën hierover kunt u in deze vragenlijst kwijt of mailen naar info@duurzaamwillemsoord.nl of als u deze vragenlijst verder niet invult.


Wanneer Willemsoord genoemd wordt bedoelen we vanzelfsprekend het dorp zelf inclusief De Pol, Ronde Blesse en de lanen buiten de bebouwde kom.

Deze QR-code is ook te gebruiken om naar de vragenlijst te gaan.