Het Dorp Willemsoord

Willemsoord is een bijzonder dorp in de gemeente Steenwijkerland, in de kop van Overijssel.
Het dorp is ontstaan, als onderdeel van de Maatschappij van Weldadigheid, in de zomer van 1820. Willemsoord was als vrije kolonie nummer 3, vernoemd naar de Prins van Oranje, de latere Koning Willem II.
Het is gelegen ten noordwesten van Steenwijk. De Steenwijkerweg gaat op de grens met de provincie Friesland, over in het grondgebied van het dorp De Blesse en Blesdijke. Een klein deel van de bewoning van Willemsoord ligt dan ook op Fries grondgebied doordat de provinciegrens dwars door de landerijen gaat. De bewoning heeft officieel zelfs adressering van De Blesse terwijl deze aan de Steenwijkerweg en Aan de Regel van Willemsoord zijn gelegen. Zo ligt Willemsoord ook voor een klein deel in de gemeente Weststellingwerf. Het had in 2021 zo’n 895 inwoners (inclusief buitengebied)

“Niet beter of slechter, wij zijn anders” is het laatste boek van oud-journalist Bert Kuiper, geschreven in aanloop naar het tweehonderd jarig bestaan van het dorp en waarin de historisch nieuws over dit bijzondere koloniedorp te lezen valt.

Onder Willemsoord valt ook de buurtschap Ronde Blesse. Samen met de buurtschap De Pol is het verenigd in het ‘Dorpsbelang Willemsoord De Pol en Ronde Blesse’, meestal gewoonweg afgekort tot ‘Dorpsbelang Willemsoord’.