Najaarsvergadering 2020 – schriftelijke agenda en toelichting

Het bestuur van dorpsbelang heeft besloten om de najaarsvergadering niet door te laten gaan. Om u toch op te houden hebben we de agenda schriftelijk toegelicht. Voor vragen kunt u altijd bij een van de bestuursleden terecht. We hopen dat we de voorjaarsvergadering 2021 weer in betere omstandigheden met elkaar kunnen houden.

Schriftelijke Najaarsvergadering Oktober 2020.

1.Opening en mededelingen.
Vanwege de richtlijnen omtrent corona wordt er geen fysieke en openbare najaarsvergadering gehouden, maar wordt deze vergadering schriftelijk gehouden. Laten we hopen dat dit een eenmalige schriftelijke vergadering blijft!

2. Notulen voorjaarsvergadering
Deze zullen bij eerstvolgende toegankelijke vergadering worden besproken en vastgesteld.

3. Ingekomen stukken
Er zijn geen voor de najaarsvergadering relevante ingekomen stukken binnengekomen.

4. Herinrichting Steenwijkerweg
Op verzoek van dorpsbelang zijn snelheidsmetingen uitgevoerd door de gemeente Steenwijkerland. De resultaten van de meting en de analyse daarvan zijn op dit moment nog niet beschikbaar.
Aan de hand van de resultaten gaan we in overleg met de gemeente. We komen we in de Spuit 11 op terug. De aanleg van groen zal in de winter / voorjaar verder worden aangepakt.

Herinrichting Koningin Wilhelminalaan. De visie wordt afgerond. De gemeente heeft aangegeven dat de eerste jaren hier nog geen budget beschikbaar voor is. Dorpsbelang houdt de druk op dit project, zodat dit onder de aandacht blijft.

5.Woningbouw Willemsoord.
In het plan Annie Klijzinglaan/ Prins van Oranjelaan zijn nog een twaalftal kavels beschikbaar.
Twee daarvan (aan de Anne Klijzinglaan) zijn per direct uitgeefbaar. De kavels moeten formeel gezien nog worden aangeboden via het uitgiftebeleid van de gemeente. Omdat de belangstelling voor de kavels toeneemt is de gemeente van plan om alle kavels aan te bieden via genoemd beleid, echter met uitzondering van vier kavels aan de Prins van Oranjelaan. Het idee daarbij is dat deze door wooncorporatie Wetland Wonen worden gerealiseerd als sociale huurwoningen.
Dit plan wordt binnenkort door Corporatie Wetland Wonen en de gemeente Steenwijkerland met Dorpsbelang Willemsoord besproken.

6.Willemsoord 200 jaar.
We zijn blij met en horen veel positieve reacties op het kunstwerk. Dit is een aanwinst voor het dorp. Helaas heeft het grootste deel van het overige programma niet plaats kunnen vinden. We gaan kijken of en in welke vorm volgend jaar geannuleerde activiteiten kunnen plaatsvinden. Alle subsidies zijn verlengd tot en met volgend jaar.

7.Bestuursverkiezing.
Bestuursverkiezing zal worden doorgeschoven naar voorjaarsvergadering.

8. en 9. Rondvraag en sluiting
Dit keer dus een snelle rondgang en normaliter is het een laatste rondje na de sluiting, wellicht maar symbolisch een proost thuis dat de Belangen van het Dorp maar mogen uitkomen!

Geplaatst in Geen categorie.